U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Wat is de Wet Breyne
(woningbouwwet)?

Laatste update: 10-11-2020

Ben je van plan om een huis te laten bouwen of een sleutel-op-de-deurwoning te kopen? Controleer dan zeker of de aannemer de Wet Breyne naleeft. Deze woningbouwwet geeft je een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Wij vertellen je hier graag wat de Wet Breyne is en wanneer de Wet Breyne van toepassing is.

In het kort: de woningbouwwet

De Wet Breyne of woningbouwwet werd ingevoerd op 9 juli 1971 als antwoord op de vele misbruiken die toen gangbaar waren in de bouwwereld. In 1993 werd de wet aangevuld om kandidaat-kopers nog meer te beschermen.

Wat houdt de Wet Breyne nu in? Dankzij deze woningbouwwet krijg je als koper een volledig contract met onder meer een duidelijke totaalprijs en vastgelegde uitvoeringstermijnen. Bovendien voorziet de wet financiële waarborgen en strenge aansprakelijkheidsclausules. Zo kan je in alle zekerheid je droomhuis laten bouwen.

Interesse of een vraag?

De Wet Breyne

Woningbouwwet

Charter der Woningbouwers

Elke aannemer en bouwpromotor kent de Wet Breyne. En toch zijn er nog steeds bedrijven die deze wettelijke bescherming van de koper proberen te omzeilen. Gelukkig is de Wet Breyne van dwingend recht. Van zodra de voorwaarden (zie verder) voldaan zijn, is deze woningbouw hoe dan ook van toepassing. Indien het contract bepalingen zou bevatten die in strijd zijn met de wet, kan de koper deze clausules of het hele contract nietig laten verklaren.

Aannemers en projectontwikkelaars die lid zijn van het Charter der Woningbouwers verbinden zich ertoe de Wet Breyne strikt na te leven. Als jouw bouwpartner dit label draagt, kan je dus op beide oren slapen.

Voorwaarden

De Wet Breyne is in België van toepassing als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Het huis of appartement dat gebouwd wordt, is bestemd als huisvesting, eventueel in combinatie met een professionele activiteit. De Wet Breyne is niet van toepassing op vakantieverblijven en winkelpanden.

- De verkoper, promotor of aannemer verbindt zich tot het bouwen, laten bouwen of verschaffen van een woning volgens een sleutel-op-de-deur of koop-op-plan concept. Het gaat hier over één unieke persoon die verantwoordelijk is voor dit engagement.

- Als koper ben je verplicht om één of meerdere stortingen te doen vooraleer het gebouw voltooid is. Indien je de aankoop- of aannemingssom pas na de voltooiing betaalt, is deze woningbouwwet niet van toepassing.

Wat is de Wet Breyne?

Hoe beschermt de Wet Breyne jou?

 • Het voorschot mag maximaal 5% van de totale kostprijs van de woning bedragen. De rest van de betaling gebeurt in schijven. De Wet Breyne beïnvloedt dus de schijven.
 • De aannemer is verplicht om een waarborg van 5% van de bouwprijs te storten in een fonds. Dit biedt je als koper bescherming bij een eventueel faillissement van de aannemer. Tegelijkertijd is het je stok achter de deur wanneer er zich problemen in de uitvoering zouden voordoen. De aannemer kan de helft van deze borg terugkrijgen bij de voorlopige oplevering en de andere helft na de definitieve oplevering.
 • Een prijsherziening is alleen mogelijk als dit contractueel is vastgelegd.
 • Het contract tussen de aannemer en de koper moet een aantal bepalingen bevatten zoals de totaalprijs, betalingsmodaliteiten, uitvoeringstermijn, vergoedingen in geval van vertraging, enz.
 • De oplevering moet in twee fasen gebeuren met minstens één jaar tussen: een voorlopige- en een definitieve oplevering.
 • Als je na een belofte van overeenkomst toch beslist om niet te ondertekenen mag de schadevergoeding niet hoger zijn dan 5% van de totaalprijs. Dit percentage kan eventueel wijzigen afhankelijk van de werkelijke geleden schade.
 • De eigendomsoverdracht van de woning gebeurt stelselmatig. Het risico wordt pas overgedragen op het moment van de voorlopige oplevering.
 • De aannemer en bouwpromotor mag geen enkele betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten.
 • Als de aannemer ook bouwgrond verkoopt, dan hoef je deze pas te betalen bij het verlijden van de authentieke akte voor de notaris.
 • De aannemer en bouwpromotor zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor begane fouten.
 • De aannemer moet een waarborg verschaffen. Het bewijs hiervan moet geleverd worden binnen dertig dagen na de ondertekening van het contract.

De Wet Breyne: nog vragen over deze woningbouwwet?

Zit je nog met vragen over wat de Wet Breyne inhoudt? Of wanneer de Wet Breyne precies van toepassing is? Aarzel dan niet en neem eens contact met ons op!

Contact