U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Garanties op jouw
nieuwbouwwoning

Laatste update: 13-11-2023

Als je nieuwbouw wordt opgeleverd, wil je zeker zijn dat hij voldoet aan alle eisen en dat er geen gebreken zijn. Daarom geniet je van verschillende garanties.

Je bent zelfs tien jaar lang beschermd indien er ernstige gebreken zouden ontstaan in je nieuwbouw. Dit noemt men de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer. De aannemer is dankzij een ABR-verzekering gedekt voor schade die ontstaat tijdens de werken.

Voorlopige oplevering en de 10 jaar garantie

Als je woning klaar is, zal ze in eerste instantie ‘voorlopig opgeleverd’ worden. Het doel van de voorlopige oplevering is om de voltooiing van de werken definitief vast te stellen. Tegelijkertijd worden alle zichtbare gebreken opgelijst en worden er afspraken gemaakt over de eventuele herstellingen en uit te voeren werken alvorens de werken definitief worden opgeleverd.

Na de betekening van de voorlopige oplevering begint ook meteen de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer te lopen.
Eventuele bijkomende gebreken die je zou vaststellen na de voorlopige oplevering dien je aangetekend te melden aan de aannemer.

Interesse of een vraag?

De definitieve oplevering
en de wettelijke garantie

Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats, zoals de bouwwet voorschrijft.

De instemming met de definitieve oplevering leidt automatisch tot de goedkeuring en de aanvaarding der werken. Zorg er dus voor dat de eerder vastgestelde gebreken hersteld werden of dat je een zekerheid hebt dat je hiervoor vergoed zal worden alvorens akkoord te gaan.

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer blijft ook na de definitieve oplevering gewoon doorlopen. U bent dus nog steeds beschermd indien er zich ernstige gebreken zouden voordoen aan je nieuwe woning.

Wat valt onder de tienjarige aansprakelijkheid?

Wat is de tienjarige aansprakelijkheid?

Het zal je maar overkomen. Je woont een tijdje in je nieuwe woning wanneer er plots iets mis blijkt met je fundering of het gewapend beton. Dankzij de tienjarige aansprakelijkheid kan je de kosten voor dit soort van schade verhalen op de verantwoordelijke bouwpartner.

De tienjarige aansprakelijkheid staat beschreven in artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en zorgt voor een wettelijke garantie van uw nieuwbouw. De wet stipuleert dat architect en aannemer nog tien jaar na de bouw van een woning aansprakelijk blijven voor alle ernstige gebreken van de grond en het gebouw. De woningbouwwet, beter bekend als de wet Breyne breidt deze aansprakelijkheid nog uit tot de verkoper-projectontwikkelaar, zelfs als die de aannemingswerken niet zelf heeft uitgevoerd.

10 jaar garantie bij nieuwbouw

Toepassing? 

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer, de 10 jaar garantie, kan ingeroepen worden voor gebreken in je nieuwbouw als die:

  • ernstig zijn en op korte of lange termijn een gevaar vormen voor de stabiliteit, veiligheid, duurzaamheid of afdichting van je woning,
  • impact hebben op een onroerend goed dat één geheel is met het bouwwerk,
  • ontstaan zijn door een fout van één of meerdere van de bouwpartijen,
  • bij de oplevering niet zichtbaar waren of anders expliciet werden vermeld in het PV van oplevering. In het geval van een appartementsgebouw geldt de tienjarige aansprakelijkheid ook op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Welke gebreken vallen onder de 10 jaar garantie van nieuwbouw?

Het is onmogelijk om een volledige opsomming te geven van de gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Meestal bepaalt een rechter of een specifiek gebrek onder deze wetgeving valt. Daarbij baseert hij zich meestal op de bevindingen van bouwexperts en op de bestaande rechtspraak.

Algemeen kan je stellen dat gebreken in de afwerking grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid vallen omdat ze meestal geen verstrekkende gevolgen hebben.Bovendien vallen problemen als gevolg van slecht onderhoud of normale slijtage volledig onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer.

Van volgende gebreken kan je dan weer wel aannemen dat ze onder de 10 jaar garantie voor nieuwbouw vallen:

  • Gevelstenen die niet bestand zijn tegen vrieskoude
  • Leidingen die roesten
  • Scheuren in de muur die een risico zijn voor de stabiliteit van het gebouw
  • Slechte afdichting van ramen en dak
  • Gebreken in de riolering
  • Funderingen van inferieure kwaliteit
Welke gebreken vallen onder de 10 jaar garantie van nieuwbouw?

Garanties op toestellen

Je geniet ook nog van tal van andere contractuele garanties en waarborgen op toestellen, installaties en werken. In sommige gevallen blijft dit beperkt tot de standaard fabrieksgarantie op toestellen en onderdelen, maar soms vallen ook werk- en zelfs verplaatsingskosten onder de waarborg. Het loont de moeite om bij het vergelijken van verschillende offertes ook de garantiebepalingen goed door te nemen. 

Ook bij de contractueel vastgelegde waarborgen is het slim om te controleren of na te vragen wanneer de garantietermijn exact begint te lopen.

Voorlopige en definitieve oplevering bij nieuwbouw

Houd je ogen open!

Voor de bouwheer brengen de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de contractuele waarborgen gemoedsrust en bescherming. Maar ze kunnen niet alles oplossen.

Niet alle gebreken vallen immers onder de wettelijke 10 jaar garantie voor nieuwbouw. Bij de voorlopige en definitieve oplevering ben je dus best erg waakzaam om mogelijke gebreken dan al op te opsporen. Zo vermijd je problemen en lange procedures achteraf.

Nog vragen over de tienjarige aansprakelijkheid of andere bouwgaranties?

Wens je nog bijkomende informatie over de tienjarige aansprakelijkheid? Zit je nog met vragen over de voorlopige en definitieve oplevering van een nieuwbouw? Neem dan vandaag nog contact op met onze specialisten.

Contacteer ons