U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Wat betekent
EPB en EPC?

Laatste update: 28-05-2021

Als je gaat bouwen, verbouwen of een nieuwe woning wil kopen, zullen de termen EPB en EPC ongetwijfeld je pad kruisen. Ze hebben allebei iets te maken met de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Zowel een EPB-studie als een EPC-certificaat zijn wettelijk verplicht.

Wat is EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of EPB-regelgeving legt bepaalde energetische waarden (het E-peil, K-peil en S-peil) vast waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze regelgeving is een gevolg van een Europese maatregel die het energieverbruik in heel Europa moet inperken.

Sinds 1 januari 2006 ben je bij een bouw- of renovatieproject waar je een bouwvergunning voor nodig hebt, verplicht om een EPB-studie te laten uitvoeren. Je kan hiervoor terecht bij een EPB-verslaggever of energiedeskundige type B. Zijn taken omvatten:

 • Een startverklaring (voor aanvang van de werken) indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Hierin staat of het bouwproject voldoet aan de energienormen.
 • Het opvolgen van materiaal- en installatiekeuzes.
 • Het indienen van de EPB-aangifte en het overhandigen van het EPC aan de bouwheer.

Interesse of een vraag?

De regelgeving met EPB eisen en normen

Wat is EPB?

Elk jaar strenger

De komende jaren zullen de EPB eisen alsmaar verstrengen. Nieuwe woningen zullen steeds energie-efficiënter moeten worden. Dat is goed nieuws voor je energieverbruik, maar jammer genoeg brengt het ook hogere bouwkosten met zich mee.

De Europese Unie heeft bepaald dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 Bijna EnergieNeutraal (BEN) moeten zijn. Een gelijknamige BEN-woning heeft een E-peil van E30 of lager, terwijl het S-peil maximaal S31 mag bedragen. Vanaf 2022 wordt het nog iets strenger, dan mag het S-peil maximaal S28 bedragen. 

Huidige EPB eisen

De huidige normen

In Vlaanderen geldt dus sinds 1 januari 2021 de regelgeving met volgende EPB eisen en normen voor woningen:

 • Totale energieprestatie: E-peil ≤ E30
 • Thermische isolatie: S-peil ≤ 31
 • Minimumaandeel hernieuwbare energie voor woningen: 15 kWh/m²

Een volledig actueel overzicht van de EPB eisen en normen per aanvraagjaar binnen de regelgeving voor Vlaanderen vind je op de website energiesparen

Wat is EPC?

Wat is EPC

Energieprestatiecertificaat

Dit is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is. Voor de berekening spelen onder andere volgende parameters mee:

 • beschermd volume dat moet voorzien worden van energie
 • oppervlakte van het dak, muren en vloeren (gebouwschil)
 • gebruikte isolatiematerialen
 • type verwarmingsinstallatie (inclusief optimalisatiemaatregelen zoals leidingisolatie)
 • type verwarmingssysteem voor sanitair water
 • koeling
 • aanwezigheid van duurzame energie, bijvoorbeeld uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen
 • energieverliezen door gebreken
Nieuw EPC+

Het EPC+

Het EPC is sinds 1 januari 2019 grondig vernieuwd (ook wel EPC+ genoemd). De belangrijkste verandering is dat huizen en appartementen voortaan een label, van A+ tot F, en een kleurcode krijgen, vergelijkbaar met het label op elektrische toestellen. Ook inhoudelijk veranderden er enkele zaken:

 • Als kandidaat-koper/-huurder krijg je met het EPC een inzicht in hoeverre de woning voldoet aan de energiedoelstellingen van 2050.
 • Het EPC geeft automatisch (digitaal) tips en aanbevelingen om je label te verbeteren. Voor je eengezinswoning ontvang je eveneens een kostenraming van de voorgestelde maatregelen.

Wanneer is een EPC nodig?

Vanaf 1 januari 2009 zijn verkopers of verhuurders van een woning verplicht om een energieprestatiecertificaat voor te leggen aan elke kandidaat-koper of -huurder, en dit vanaf het moment dat ze woning te koop of te huur aanbieden. Doen ze dit niet, dan lopen ze risico op een boete.

Een EPC wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A en is tien jaar geldig. Voor een woning die binnen de tien jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw EPC vereist. Als er gedurende deze periode energiebesparende werken werden uitgevoerd, raden we aan om toch een nieuw EPC te laten opmaken.

Met een goed EPC kan je als verkoper of verhuurder de energiezuinige kenmerken van jouw woning extra in de verf zetten.

Helemaal mee met de EPB normen en eisen?

Of heb je toch nog vragen? Neem dan zeker eens contact met ons op.

Contacteer ons