U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Welke opschortende voorwaarden
zijn mogelijk?

Laatste update: 27-05-2021

In een verkoopovereenkomst of compromis voor een vastgoed staan alle details beschreven over de kopers, verkopers en het vastgoed. Bovenop kan je opschortende voorwaarden toevoegen, wanneer je als kandidaat-koper onzeker bent over factoren als je lening of de bouwvergunning.

Het compromis is de verkoopovereenkomst tussen de kandidaat-koper en verkoper van een vastgoed. In de volksmond wordt dit ook wel eens een ‘voorlopige verkoopakte’ genoemd, maar dat is misleidend. Een compromis is een bindend, definitief contract waarin de verkoop van een huis, appartement of bouwgrond wordt bepaald en alle voorwaarden en statuten gedetailleerd worden beschreven. Verkopers vragen vaak een voorschot van 10% van de verkoopprijs bij de ondertekening van het compromis, om dit definitieve karakter kracht bij te zetten. De enige uitzondering op die regel, is de opschortende voorwaarde.

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde betekent letterlijk: als 1 van beide partijen niet aan deze voorwaarde kan voldoen, wordt het contract nietig verklaard. In de praktijk zijn het meestal de kandidaat-kopers die vragen om een opschortende voorwaarde in het compromis te laten opnemen. Ze dekken zich op die manier in tegen bepaalde onzekere factoren zoals het verkrijgen van een lening.

Een opschortende voorwaarde is beperkt in de tijd en soms verbonden aan een schadevergoeding voor de verkoper.

Interesse of een vraag?

Welke opschortende voorwaarden kunnen in het compromis staan?

 

In de meest voorkomende opschortende voorwaarden vragen kandidaat-kopers dat de verkoop pas definitief wordt wanneer hun hypothecaire lening wordt goedgekeurd door de bank.

Maar dit is niet de enige manier waarop het compromis nietig kan worden verklaard.

Andere voorwaarden kunnen zijn:

  • Het ontvangen van een stedenbouwkundige vergunning,
  • Het ontvangen van een milieuvergunning,
  • Het ontvangen van een positief bodemattest,
  • Het verstrijken van een bepaalde bedenktijd, 
  • enzovoort.

De verkoopovereenkomst bij Huysman Bouw

Sleutel op de deur

Bij de nieuwbouwprojecten en sleutel-op-de-deurwoningen van Huysman Bouw zijn dit de 4 meest voorkomende opschortende voorwaarden: 

  1. Je krijgt maximaal 6 maanden uitstel voor het verkrijgen van een bouwvergunning.
  2. Tot maximaal 1 maand na ontvangst van de bouwvergunning, krijg je de tijd om een hypothecaire lening te regelen.
  3. Er geldt maximaal 4 maanden uitstel voor de verkoop van je eigen woning.
  4. Bij een echtscheiding krijg je tijd tot de echtscheiding opgenomen is in de Databank voor de Burgerlijke Stand.
Opschortende voorwaarden compromis

Als je al over een bouwvergunning en een eventuele lening beschikt en we geen opschortende voorwaarden in het compromis opnemen, kan de akte binnen de twee maanden verlijden bij de notaris.

Een persoonlijke bouwadviseur staat je bij vanaf de eerste vrijblijvende afspraak, tot aan de definitieve oplevering, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.
 

Wil je meer weten over onze werkwijze?

Lees in ons tiendelig stappenplan alles over onze werkwijze en diensten voor én na verkoop van een sleutel-op-de-deurwoning.

In tien stappen naar een woning op maat