U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

4 manieren om je kind te helpen bij de
aankoop van een woning

Laatste update: 28-05-2021

Jonge tweeverdieners hebben het vandaag vaak moeilijk om een huis te kopen. Daarom willen heel wat ouders hun kinderen een financieel duwtje in de rug geven. Maar wat is nu de beste manier om je kind te helpen bij het kopen van een huis?

De vastgoedprijzen in België stijgen elk jaar drie tot vier procent. Daarenboven zijn banken sinds de economische crisis strenger geworden in het verschaffen van leningen. De minimale som die kopers zelf op tafel moet leggen, schommelt rond de 20 % van de aankoopprijs. Geen wonder dat meer en meer ouders financieel bijspringen om hun kinderen te helpen bij de aankoop van een eigen stekje.

Geld schenken aan je kind

De meest voor de hand liggende manier om je kind financieel te ondersteunen is geld toestoppen via een handgift of bankgift. Met andere woorden geld schenken aan je kind. Zo kan je kind bij het afsluiten van een hypothecaire lening de eigen inbreng vergroten. Dat impliceert minder risico’s voor de bank en dus een goedkopere lening.

Bij een handgift geef je het geld contant, van hand tot hand. In de praktijk wordt echter meestal gekozen voor een bankgift waarbij je geld overschrijft van jouw rekening naar die van je kind. Het voordeel is dat er geen schenkingsrechten of schenkbelasting verschuldigd zijn. Het gaat hier dus over belastingvrij schenken aan je kind.

Interesse of een vraag?

Tips voor schenkingen
aan je kind

Zijn de schenkers drie jaar na de schenking nog in leven, dan dienen er ook geen successierechten betaald te worden. Laat u de schenking registreren, dan worden er wel 3% registratierechten aangerekend.

TIP: Is de eigen inbreng van de partner van je kind een stuk lager? Bouw dan de nodige zekerheid in, voor het geval het ooit tot een scheiding komt. Je kan in de schenkingsakte laten vastleggen dat de schenking een eigen goed blijft van je kind en niet in de huwgemeenschap mag worden opgenomen. Een andere mogelijkheid is om het huis in ongelijke delen te laten kopen.

TIP: Als je meerdere kinderen hebt, is het slim om met een notariële schenking te werken. Zo staat alles duidelijk op papier en zijn er later geen discussies mogelijk. Je kan je hierover gratis informeren bij een notaris.

Andere opties om je kind te helpen
bij de aankoop van een woning

Geld schenken aan je kind voor de aankoop van een huis

Geld lenen aan je kind

Je kan ervoor kiezen om je kind een som geld te lenen. Spreek onderling af wat de duurtijd is van de lening, hoeveel interest je kind moet betalen (ook een renteloze lening is mogelijk) en hoeveel en wanneer er elke maand moet terugbetaald worden.

Ook een gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk door de schuld op een bepaald moment kwijt te schelden. Je zet deze overeenkomst best op papier om problemen achteraf te vermijden. Het is aangewezen om de partner van je kind als kredietnemer op te nemen in het contract.

Hoe je kind helpen bij de aankoop van een huis

Mede-eigenaar worden

Een bank die weigerachtig staat t.o.v. een borgstelling, zou je wel eens kunnen voorstellen om de lening voor de woning van je kind mee aan te gaan. Je kan ervoor kiezen om naast medekredietnemer ook mede-eigenaar van de woning te worden. Dit houdt echter bepaalde risico’s in. Als medekredietnemer loop je het gevaar om op te draaien voor de volledige lening. Daarnaast valt een deel van de woning in je erfenis, wat de nodige discussies kan opleveren indien je meerdere kinderen hebt.

Als je sterft, kan je kind jouw deel overkopen, maar dat gaat gepaard met de nodige kosten. Je zoon of dochter zal een notaris moeten inschakelen en er moeten delingskosten betaald worden. Ook bij een eventuele verkoop van de woning maakt het de zaken wat complexer omdat zowel jij als je kind eigenaar zijn en. Je bent dus op elkaar aangewezen.

Een andere mogelijk is de vruchtgebruik constructie. De ouders kopen het vruchtgebruik van de woning en de kinderen de blote eigendom.Vooraf en in alle openheid schenken de ouders aan hun kinderen het geld om de aankoopprijs van de blote eigendom te betalen. Daarmee dragen de ouders al een deel van hun vermogen over aan hun kinderen, maar ze hebben wel de nodige zekerheid.

Ook nog een optie:
garant staan voor hypotheek

Een borgstelling is niet zo onschuldig als het lijkt. Je verbindt jezelf ertoe om de schulden aan de bank terug te betalen wanneer je zoon of dochter dat niet meer zou kunnen.

Zo sta je garant voor de hypotheek van je kind. Jij waarborgt immers aan de bank dat je kind de lening correct zal afbetalen.

Het is aan te raden op de borgstelling te beperken tot een deel van het krediet. Je kan een borgstelling ook in de tijd beperken waardoor ze niet voor de ganse looptijd van het krediet geldt. Omwille van de huidige regels van de kosteloze borgstelling zijn banken niet meer zo happig op een borgstelling. Vandaag wordt er vaak een waarborg gegeven via een effectenpand of een hypotheek op de woning.

Je kind helpen een huis te kopen: informeer bij een notaris

Als je meerdere kinderen hebt, moet je altijd waakzaam zijn dat je geen van hen benadeelt. Je informeert je daarom best bij een notaris. Die bekijkt samen met jou wat de beste optie is voor jouw persoonlijke situatie.

Wil je meer informatie? 

Contacteer ons