Case Green

Uw vastgoedbelegging: wat in de praktijk?

In functie van uw verwachtingen, mogelijkheden en doelstellingen voor later werken we graag voor u een fiscaal en financieel totaalplan uit. We bepalen hierbij ook het gewicht van de vastgoedcomponent in uw beleggingsportefeuille.

01. Uitgangspunt

Paul (60), zelfstandig zaakvoerder, en Béa (51), meehelpende echtgenote, zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Ze hebben 2 zonen die elk ook twee kinderen hebben. Ze hebben hun bedrijf, de bedrijfsgebouwen en hun aanpalende gezinswoning verkocht. Op de gezinswoning werd een levenslang woonrecht bedongen..

Belegtoekomst
Man White

Paul (50)
Zelfstandig zaakvoerder

Woman White

Bea (51)
Meehelpende echtgenote

Stijn 08

02. Uitdagingen

De verkoop bracht 1,2 miljoen euro op. In functie van onderstaande uitdagingen werkten onze specialisten een optimale beleggingsstrategie uit.

Paul en Béa waren niet bereid om bijzonder risicovolle beleggingen aan te gaan. Ze wilden ook hun levensstandaard behouden en waren op zoek naar een evenwichtige vermogensspreiding tussen roerend en onroerend. Ze wilden ook hun kinderen financieel steunen en meteen reeds de successieplanning in goede banen leiden.

Money White

- geen risico's
- behoud levensstandaard
- vermogensspreiding
- financiële steun aan kinderen

03. Voorgestelde strategie

Op korte termijn

  • Opmaak huwelijkscontract met uitgebreid keuzebeding
  • Opmaak zorgvolmacht
  • Een bankgift onder voorwaarden aan elk van de kinderen.


Op langere termijn

  • 2 identieke beleggingsverzekeringen met het oog op een latere successieplanning naar de 2 kinderen
  • 2 onroerende goederen met gesplitste aankoop (vruchtgebruik aangekocht door de ouders en naakte eigendom door de kinderen elk voor een gelijk deel)


04. Resultaat

  • Grotere flexibiliteit en gemoedsrust dankzij de duidelijk afgelijnde buffer, het huwelijkscontract en de zorgvolmachten voor het geval onvoorziene omstandigheden zich zouden voordoen.
  • Kinderen krijgen met de bankgift een direct financiëel duwtje in de rug
  • Ouders sloten een krediet af voor de aankoop van het vruchtgebruik van de 2 investerings-onroerende goederen en dit met het oog op een hefboom en de fiscale optimalisatie van hun bestaand onroerend inkomen. Door de huidige lage rentevoeten blijven er na de aflossing van het krediet ook nog wat huurinkomsten over als extraatje op hun pensioen.
  • Ouders schonken hun zonen de benodigde som om de naakte eigendom van de panden te verwerven.
  • En op langere termijn: meer gemoedsrust, steun aan de kinderen en doordachte successieplanning
Portrait-Clipping Created with Sketch.
Stijn Paredis

Heb je een vraag?
Stijn Paredis helpt je graag verder!

Neem hier contact op