De Vlaamse woonbonus: geniet van belastingvermindering

Als je een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van een woning, kan je genieten van een fiscaal voordeel. Deze zogenaamde woonbonus wordt vanaf 01-01-2020 afgeschaft. Wie dit jaar nog een woning aankoopt (notariële akte voor 31-12-2019) kan dus nog genieten van de woonbonus.

Wil je weten wat de woonbonus is en welke voorwaarden er zijn? Of hoe zit dat nu met de woonbonus en de belastingen? Wij zetten alles voor je op een rij.

De woonbonus is officieel een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Daardoor verschillen de modaliteiten van de woonbonus van gewest tot gewest. Het is dus niet verwonderlijk dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over de woonbonus.

Het loont echter de moeite om voort te lezen, want met de woonbonus kan je jaarlijks genieten van een mooie belastingvermindering.

Woonbonus

Wat is de woonbonus?

De woonbonus is een bedrag dat je gedurende de looptijd van je hypothecaire lening jaarlijks op je personenbelasting in mindering mag brengen.

In het verleden kon je enkel van de woonbonus genieten als je een hypothecaire lening had afgesloten voor je enige en eigen woning. Voor leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2016 geldt er in het Vlaamse Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’. Deze Vlaamse gewestelijke woonbonus geldt zowel voor een enige woning als een niet-enige woning. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus afgeschaft voor leningen die aangegaan zijn vanaf 1 januari 2017.

De voorwaarden van de geïntegreerde woonbonus

Om van de geïntegreerde woonbonus te kunnen genieten, moet je lening aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De lening werd afgesloten vanaf 1 januari 2016.
  • De lening is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.
  • De lening is afgesloten bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • De lening is afgesloten voor een looptijd van tenminste 10 jaar.
  • De woning waarvoor de lening werd aangegaan is, op het moment dat de uitgaven gemaakt worden, je eigen woning.
  • De lening heeft als doel om de eigen woning, gelegen in een land van de EER, te verwerven of te behouden.

De woonbonus en belastingen: hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Vergeet de woonbonus niet te berekenen en op je belastingsbrief in te vullen. De geïntegreerde woonbonus geeft je recht op een jaarlijkse belastingvermindering van 40% op:

  • Een basisbedrag van 1.520 euro. Je totale jaarlijks belastingvoordeel bedraagt dan 608 euro.
  • Een bijkomend bedrag van 760 euro tijdens de eerste tien jaren van de looptijd van uw hypotheeklening indien de woning je enige woning is. Je totale jaarlijks belastingvoordeel bedraagt dan 912 euro.
  • Een bijkomend bedrag van 80 euro tijdens de eerste tien jaren van de looptijd van uw hypotheeklening als je minstens drie kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin de lening werd afgesloten. Je totale jaarlijks belastingvoordeel bedraagt dan 944 euro.

Als koppel kunnen zowel jij als je partner de belastingvermindering bij je belastingen in rekening brengen. Zo profiteren jullie dus van een gezamenlijk belastingvoordeel van 1824 euro per jaar.

Als jullie drie of meer kinderen ten laste hebben, loopt het jaarlijks fiscaal voordeel zelfs op tot 1888 euro.

Fiscaal Voordeel Woonbonus Rekenmachine

Wat met de belastingvermindering voor lange termijnsparen en interesten?

Voor hypothecaire leningen afgesloten voor 1 januari 2016 kon je enkel aanspraak maken op de woonbonus als het ging om een lening voor een eigen en enig huis.

Voor leningen na 1 januari 2016 is de beperking ‘enig huis’ weggevallen. De woonbonus geldt nu dus ook voor een tweede woning, derde woning, enz. Als je denkt dat het om een cadeautje van de fiscus gaat, kom je bedrogen uit.

Wanneer je voordien een tweede woning aankocht om zelf in te wonen, had je geen recht op de woonbonus. Je kon deze leninglast echter wel fiscaal aftrekken via de belastingvermindering voor lange termijnsparen en de belastingvermindering voor gewone interesten.

Met ingang van 2016 zijn deze belastingvoordelen weggevallen en vervangen door de geïntegreerde woonbonus. In sommige gevallen betekent dit dat je als eigenaar van meerdere woningen minder belastingvoordeel zal overhouden.

Wat vanaf 01-01-2020?

De nieuwe regering zal vanaf 01-01-2020 deze woonbonus afschaffen. Daarentegen zullen de registratierechten verlagen van 7 naar 6 procent. Deze afschaffing betekent dat mensen met een hypothecaire lening afgesloten vanaf 01-01-2020 dus meer belastingen zullen betalen ten opzichte van mensen die voor 2020 een hypothecair krediet afsloten. De verlaging van de registratierechten weegt echter niet helemaal op tegen de afschaffing van de woonbonus.

Snel zijn is dus de boodschap. Wie nu nog een woning aankoopt (verlijden notariële akte voor 31-12-2019) zal op lange termijn veel voordeliger uitkomen.

Nog vragen over de woonbonus, haar voorwaarden of de belastingen?

Zit je nog met vragen over de woonbonus en de afschaffing hiervan? Wil je weten welke nieuwbouwprojecten nog in aanmerking komen om te genieten van deze woonbonus? Neem dan zeker eens contact met ons op of bekijk onze woonprojecten.

Huysman Bouw is jouw partner in de zoektocht naar je nieuwe woning