Uw pensioen beleggen in baksteen?

Het wettelijke pensioen stelt niet veel voor. Wie na zijn pensioen nog comfortabel wil leven, zal er zelf werk van moeten maken. Een extra spaarpotje aanleggen, kan op allerlei manieren. Hebt u ook al eens nagedacht over beleggen in vastgoed?

Slimme pensioenopbouw?

Ook na uw pensioen, wilt u uw huidige levensstandaard behouden. Hoe doet u dat? Door aan een slimme pensioenopbouw te doen. Dat betekent dan weer: investeringen spreiden. Elk spaarplan, elke belegging heeft zijn eigen voordelen en nadelen:

 • Beleggingen in aandelen en tak23-producten hebben een hoog potentieel, maar een even hoog risico.
 • Obligaties, tak21 en het goeie ouwe spaarboekje zijn een pak veiliger, maar leveren dan weer veel minder op.

De ideale belegging bestaat dus niet. Of toch?

Al eens aan vastgoed gedacht?

Waarom trouwens vasthouden aan de klassieke investeringen? Kijk eens wat verder en u ontdekt nog heel wat andere mogelijkheden. Zo is ook vastgoed een prima investering, want het combineert twee voordelen. Vastgoed heeft een potentieel hoog rendement en houdt tegelijkertijd betrekkelijk weinig risico’s in, als u tenminste enkele vuistregels in acht neemt.

U moet wel weten dat u niet voor vastgoed moet kiezen als u uit bent op snelle winst. Investeren in vastgoed is altijd een investering op lange termijn. Dat hebben verschillende vastgoedbubbels (denk maar aan Spanje een tiental jaar geleden), in het verleden al aangetoond.

Huysman Bouw 1 Medium

Drie redenen om te kiezen voor Belgisch vastgoed

Er zijn drie goede redenen om in Belgisch vastgoed te investeren:

 • Onze Belgische vastgoedmarkt heeft misschien wel de reputatie saai te zijn. Maar dat betekent ook dat investeren in Belgisch vastgoed een veilige belegging is. Het risico op oververhitting is nagenoeg onbestaande.
 • De prijzen zijn in vergelijking met onze buurlanden nog vrij laag. Met een redelijk bedrag kunt u dus toch al een investering doen.
 • U kunt momenteel lenen aan historisch lage rentevoeten voor uw investering.

Hoeveel levert het op?

Het rendement van vastgoed komt enerzijds van huuropbrengsten. Hoe groot de opbrengst is hangt natuurlijk af van het type pand, de ouderdom en de locatie. Doordenker: vastgoed is die gekke sector waar een lager direct rendement vaak beter is dan een hoger

Bovendien heeft u het voordeel dat huurprijzen worden geïndexeerd, zodat uw investering inflatiebestendig is.

Meerwaarde bij verkoop

Naast de huuropbrengsten kunt u nog extra rendement halen uit uw vastgoed door het met een meerwaarde te verkopen. Zo bedroeg in 2018 de gemiddelde prijsstijging voor woonhuizen in België gemiddeld 4,7 % (Bron: Netto 22/01/2019). De juiste meerwaarde behalen is wel een evenwichtsoefening: u moet lang genoeg wachten om het pand kans te geven in waarde te stijgen, maar u moet ook op tijd verkopen voor de kosten te hoog oplopen.

Wat gaat mij dat kosten?

De belangrijkste kosten waar u rekening mee moet houden zijn:

 • De aankoopprijs
 • Eventuele kosten van een lening
 • De brand- en schuldsaldoverzekering die vaak gekoppeld wordt aan een lening
 • Allerlei fiscale kosten: onroerende voorheffing, btw bij aankoop van een nieuwbouw en het verkoop- of registratierecht bij aankoop van een ouder gebouw
 • Herstellings- en renovatiekosten, zeker voor oudere panden.
Adult Casual Chef 1418355 Medium

Fiscale voordelen

U koopt privé:

 • U betaalt geen belasting op de meerwaarde die u realiseert als u het goed opnieuw verkoopt. U moet wel ten minste vijf jaar wachten met de verkoop.
 • Kapitaalaflossingen van de lening en premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, zij het beperkt en te bekijken in functie van uw individuele situatie.
 • Huuropbrengsten van privaat verhuurde woningen zijn onbelast. Het KI verhoogd met 40% wordt in de personenbelasting toegevoegd aan uw onroerend inkomen en hier zijn dan weer de intresten van uw lening aftrekbaar.

U koopt via uw vennootschap:

 • U kunt de gebouwen afschrijven over een periode van 33 jaar.
 • Verkoop- en Registratierechten, BTW, intresten op de lening en notariskosten zijn aftrekbaar als beroepskost. Als keerzijde van de medaille zijn de effectief ontvangen huurinkomsten hier wel belastbaar.
 • De belasting die u op de meerwaarde betaalt, kan worden gespreid in de tijd.

Kom eens praten!

Wil u ook genieten van een mooi extraatje en een zorgeloze oude dag, dan helpen wij u graag die droom te realiseren. Contacteer ons voor een afspraak.