Registratierechten voor alle gezinswoningen naar 7%

Wie binnenkort een woning of appartement koopt, zal daar 7% registratierechten op betalen. Voor een kleiner huis krijg je een extra korting. De nieuwe maatregel gaat normaal nog voor de zomer van 2018 van kracht.

Klein en groot beschrijf bij registratierecht? Gedaan!

Als je een huis of appartement koopt in het Vlaams Gewest, betaal je naast de aankoopprijs ook registratierechten. Voor een kleine woning betaal je 5% (klein beschrijf) en voor grote huizen 10% registratierechten (groot beschrijf). De maatstaf voor klein of groot beschrijf is het kadastraal inkomen (KI). Dit geeft de huurwaarde weer van een woning in 1975.

Hoeveel registratierechten betaal je nu in Vlaanderen? Omdat de situatie verouderd is, heeft de Vlaamse regering besloten om de verschillen weg te werken. Hierdoor zal iedereen 7% registratierechten betalen bij de aankoop van een woning of appartement. De voorwaarde is dat het gaat om je enige woning en je moet er binnen de twee jaar intrekken.

Verlaagde Registratierechten

Alles naar 7% maar compensatie voor kleine huizen

Er komt wel een compensatie voor kleinere huizen die minder dan 200.000 € kosten. Hiervoor geldt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 €, wat neerkomt op een korting van 5.600 €. Hierdoor duiken de registratierechten voor deze woningen onder het tarief van 5%. Zo krijgen meer mensen de kans om een eigen huis te kopen.

Voor vastgoed in grote steden of de Vlaamse rand rond Brussel geldt de compensatie tot een aankoopprijs van 220.000 €. Als je een tweede woning koopt, zal je er wél nog steeds 10% op betalen. Dat percentage blijft ook van kracht voor kantoren en bedrijfsgebouwen.

Meeneembaarheid registratierechten blijft van kracht

In de nieuwe regeling blijft het principe van de ‘meeneembaarheid’ van registratierechten voor een gezinswoning van kracht. Dus als je je woning verkoopt om een nieuwe te kopen, mag je de registratierechten die je al eerder betaalde in mindering brengen.

De voorwaarden van de meeneembaarheid van registratierechten? De limiet van het meeneembare bedrag is en blijft 12.500 €. Het wordt wel geïndexeerd want dat is geleden van de invoering in 2002.

Registratierechten Vlaanderen

Nieuwe regeling voor de zomer van kracht

Het voorstel voor deze nieuwe regeling is ingediend bij de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Raad van State. Normaal zal ze nog voor de zomer van 2018 in werking treden…

Ben je nog op zoek naar een nieuwe woning?