Registratierechten voor alle gezinswoningen naar 7%

Wie een woning of appartement koopt, zal daar 7% registratierechten op betalen. Voor een kleiner huis krijg je een extra korting. De nieuwe maatregel is van kracht sinds 1 juni 2018.

Klein en groot beschrijf bij registratierecht? Gedaan!

Als je een huis of appartement koopt in het Vlaams Gewest, betaal je naast de aankoopprijs ook registratierechten. Voor 1 juni 2018 betaalde je voor een kleine woning 5% (klein beschrijf) en voor grote huizen 10% registratierechten (groot beschrijf). De maatstaf voor klein of groot beschrijf is het kadastraal inkomen (KI). Dit geeft de huurwaarde weer van een woning in 1975.

De Vlaamse regering heeft besloten om de verschillen weg te werken. Bijgevolg zal iedereen 7% registratierechten betalen bij de aankoop van een woning of appartement. De voorwaarde is dat het gaat om je enige woning en je moet er binnen de twee jaar intrekken.

Verlaagde Registratierechten

Alles naar 7% maar compensatie voor kleine huizen

Er is wel een compensatie voor kleinere huizen die minder dan 200.000€ kosten. Hiervoor geldt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 €, wat neerkomt op een korting van 5.600 €. Hierdoor duiken de registratierechten voor deze woningen onder het vorige tarief van 5%. Zo krijgen meer mensen de kans om een eigen huis te kopen.

Voor vastgoed in grote steden of de Vlaamse rand rond Brussel geldt de compensatie tot een aankoopprijs van 220.000 €. Als je een tweede woning koopt, zal je er wél nog steeds 10% op betalen. Dat percentage blijft ook van kracht voor kantoren en bedrijfsgebouwen.

Meeneembaarheid registratierechten blijft van kracht

In deze hervormde regeling blijft het principe van de ‘meeneembaarheid’ van registratierechten voor een gezinswoning van kracht. Dus als je je woning verkoopt om een nieuwe te kopen, mag je de registratierechten die je al eerder betaalde in mindering brengen.

De voorwaarden van de meeneembaarheid van registratierechten? De limiet van het meeneembare bedrag is en blijft 12.500 €. Het wordt wel geïndexeerd want dat is geleden van de invoering in 2002.

Registratierechten Vlaanderen

Ben je nog op zoek naar een nieuwe woning?