EPC en EPB: wie, waar, wat, wanneer, regelgeving en eisen

Als je gaat bouwen, verbouwen of een nieuwe woning wil kopen, zullen de termen EPB en EPC ongetwijfeld je pad kruisen. Ze hebben allebei iets te maken met de energieprestatie en binnenklimaat van een gebouw. Zowel een EPB-studie als een EPC-certificaat zijn wettelijk verplicht.

Maar wat betekent dit en wat is precies het verschil tussen deze twee concepten? Wat zijn de epb en epc eisen of normen? Of wat is de huidige epb regelgeving? Ontdek het in dit artikel.

Wat is EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of EPB regelgeving legt bepaalde energetische waarden (het E-peil en K-peil) vast waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze regelgeving is een gevolg van een Europese maatregel die het energieverbruik in heel Europa moet inperken.

Sinds 1 januari 2006 ben je bij een bouw- of renovatieproject waar je een bouwvergunning voor nodig hebt, verplicht om een EPB studie te laten uitvoeren. Je kan hiervoor terecht bij een EPB verslaggever of energiedeskundige type B. Hij zal de energie-efficiëntie van je woning meten m.b.v. speciale EPB software.

De regelgeving met EPB eisen en normen wordt elk jaar strenger

De komende jaren zullen de EPB eisen alsmaar verstrengen. Nieuwe woningen zullen steeds energie-efficiënter moeten worden. Dat is goed nieuws voor je energieverbruik, maar jammer genoeg brengt het ook hogere bouwkosten met zich mee.

De Europese Unie heeft bepaald dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 Bijna EnergieNeutraal (BEN) moeten zijn. Een gelijknamige BEN-woning heeft een E-peil van E30 of lager, terwijl het K-peil maximaal K40 mag bedragen. Ter indicatie: vandaag moet het E-peil van een gewone nieuwbouw E50 of lager zijn. Vanaf 2018 wordt dit al verstrengd naar E40 of lager. Als je plannen hebt voor een nieuwbouw, beslis je best vóór september 2017. Als je bouwvergunning immers na 31 december wordt goedgekeurd, ben je gedwongen tot een E-peil van minsten E40 en hangt er je dus een prijsstijging boven het hoofd.

Epb Eisen

Wat zijn de huidige EPB eisen en normen? Wat is de EPB regelgeving?

In Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 2017 de regelgeving met volgende EPB eisen en normen voor woningen:

  • Totale energieprestatie: E-peil ≤ E50
  • Netto-energiebehoefte ≤ 70 kWh/m²
  • Thermische isolatie: K-peil ≤ K40

Voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen is er een extra verplichting om elk jaar minimaal 15 kWh/m2 energie te halen uit hernieuwbare bronnen (zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, …). Hoewel deze verplichting niet geldt indien het berekende E-peil 10% lager ligt dan de eis (max. E45).

Een volledig actueel overzicht van de EPB eisen en normen binnen de regelgeving voor Vlaanderen vind je op: http://www.energiesparen.be.

Evolutie E-peil Vlaanderen

Grafiek Epeil

Huysman Bouw is jouw partner in investeringsvastgoed

Wat is EPC?

Het EPC (EnergiePrestatieCertificaat) is een certificaat dat de energieprestatie van een gebouw uitdrukt in de vorm van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal spelen de volgende parameters mee:

  • beschermde volume dat moet voorzien worden van energie
  • bruikbare vloeroppervlakte
  • verwarmingsinstallatie inclusief optimalisatiemaatregelen zoals leidingisolatie
  • verwarmingssysteem voor sanitair water
  • koeling
  • energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen
  • andere energie

Het uiteindelijke kengetal is de energieprestatie van het gebouw. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m2 bruikbare vloeroppervlakte uit. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger het gebouw.

Wanneer is een EPC nodig?

Vanaf 1 januari 2009 zijn verkopers of verhuurders van een woning verplicht om een energieprestatiecertificaat voor te leggen aan elke kandidaat-koper of -huurder, en dit vanaf het moment dat ze woning te koop of te huur aanbieden. Doen ze dit niet, dan lopen ze risico op een boete.

Als kandidaat-koper/-huurder krijg je met het EPC een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Op het EPC staan ook heel wat tips over maatregelen om de woning energiezuiniger te maken. Met een goed EPC kan de verkoper of verhuurder de energiezuinige kenmerken van zijn woning extra in de verf zetten.

Een EPC wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A en is tien jaar geldig. Voor een woning die binnen de tien jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw EPC vereist. Als er gedurende deze periode energiebesparende werken werden uitgevoerd, raden we aan om toch een nieuw EPC te laten opmaken.

Mee met de EPB normen en eisen?

Helemaal mee met de EPC en EPB regelgeving? Of heb je toch nog vragen? Neem dan zeker eens contact met ons op. 

 Ben je ondertussen al op zoek naar een nieuwe woning of zoek je inspiratie? Bekijk dan zeker eens onze woonprojecten of inspiratiepagina!

Huysman Bouw is jouw partner in de zoektocht naar je nieuwe woning